Biznes

Anbar loğistikası

Anbar loğistikası

Anbar loğistikasını necə optimallaşdırmaq mümkündür?

 

Xammalın tədarükü, sənaye qurğularının quraşdırılması, nəqliyyat vasitələrinin istismarı, məhsulun qorunub saxlanması, paylanması və satışı, ticarət və informasiya axınlarının təşkili logistika sxeminə daxil edilmişdir. Bu zəncirin halqaları sonuncu istifadəçinin məmnuluğu səviyyəsi üçün təhlükə yaradan məhdud yer və risk zonasından ibarətdir. İstehsal planının, tədarük müddətlərinin pozulması, malı müşayiət edən sənədlərdə səhvlər, gömrük tərtibatı ilə bağlı problem, anbar emalından imtina olunması – və yekun nəticədə müştəri itkisi.

Malların dövrüyyəsində anbarın rolu

Anbar, tədarük zəncirinin daxili halqası kimi malların və tədarüklərin daxil olmasının planlaşdırılmasına müvafiq olaraq çalışır. Anbarın işinə nəzarət isə sizin 70% az saxlama əməliyyatlarını planlaşdırmanız zamanı itirilir. Bu isə bərabər dərəcədə vacib tapşırıqların eyni zamanda yerinə yetirilməsi zamanı mövcud personalın və avadanlığın ayırd edilməsini və təkrar paylanmasını tələb edən vəziyyətə - resursların münaqişəsinə gətirib çıxarır.

Sahə strukturu anbarlara tələbin dəyişilmısinə sürətlə reaksiya bildirmək, eləcə də, yeni regionlara fəal şəkildə çıxmaq üçün hər zaman yerli müştərilərin yanında olmağa icazə verir. Operativ imkanlar və pərakəndə ticarətin müxtəlif formatlarının variasiyalarının diapazonu tək – tük tacirləri geridə qoymaq imkanı verir. Öz şəbəkəsində dövrüyəyyə və müəyyən həcmə nail olmaqla əsas paylayıcı mərkəzdən tədarüklər ilə məhdudlaşdırma qeyri – mümkün olur. Bu zaman satış filiallarının məntəqləri və müştərilərə xidmət üzrə qeydə alınmış sahələr ilə reagional paylayıcı mərkəzlər meydaan çıxır. Sistem tədarüklərin zəncirinin kəskin şəkildə dəyişilməsini tələb edir.

Bununla əlaqədar olaraq anbar logistikasını növbəti şəkildə yenidən təşkil etmək tələb olunur:

1. Bütün terminallarda yükün boşaldılması ilə bağlı birbaşa tədarükçülərin tapılması

2. Anbarlar arası dövrüyyənin təşkili

3. Paylayıcı mərkəzlər vasitəsilə malın mağazalararası mübadiləsinin qaydaya salınması Kross – dokinq sisteminin təşkili

4. İxtisaslaşdırılmış mağazaların çeşidinin genişləndirilməsi
5. Anbarlar şəbəkəsində ticarət axınlarının idarə olunmasının mürəkkəbliyi tıdarük müddətlərinin azalması, məhsulun çeşidinin elastikliyi, nəqliyyat xərclərinin ixtisara salınması və yekun nəticədə, düvrüyyə ilə əlaqədar olaraq malların qalığının azalması ilə kompensasiya olunur. Rusiyada iri şirkətlərin anbarlarının sistemi onlarla terminalı olan bazarda öz yerini tutur və onlardan bəziləri xüsusi olub, bəziləri anbar loğistikasının operatorları tərəfindən icarəyə götürülmüş və idarə olunmuşdur. Tədarüklər zəncirinin idarə olunması planlaşdırmadan, anbarın və avadanlığın xüsusi vasitələrinin harada və hansı həcmdə istifadə olunmasından; və icarəyə harada, necə və hansı dərəcədə müraciət etməkdən ibarətdir.

Anbarlar şəbəkəsində standart kommersiya risklərinə əlavə olaraq anbarların şəbəkəsində dəfələrlə maddi axınlara nəzarətin itirilməsi riski dəfələrlə artırılır. Belə olan halda problem satışlar ilə bağlı pozulmuş plandan ibarət deyildir. Bu, anbarların şəbəkəsinin fəaliyyətini təhlükə altına qoyur və mərkəzi və regional anbarlarda fors – major əməliyyatların dalğasını yarada bilər.

Növbəti ixtisaslaşmış bölmələrin strukturu və terminalların komplekti daha geniş yayılma formasına malikdir:

1.  Mərkəzi paylayıcı mərkəzlər

2. Regional paylayıcı mərkəzlər

3. Regional anbarlar

4. Mağazalarda və digər ticarət nöqtələrindən anbarlar


Keyfiyyəti necə yaxşılaşdırmaq olar

Malların saxlanmasının operativliyini regionlara və paylama mərkəzinə qarşı münasibətdə anbarların düzgün yerləşməsi artırır  və bu da iki problemi həll edir – ölkənin digər regionlarında ticarət axınının paylanması və ticarətin lokal şəkildə yayılması. Böyük şəhərlərin hüdudlarından kənarda çeşidin genişlənməsi tendensiyası saxlanma şəbəkəsinin formalaşmasına müsbət təsir göstərir.

Şəbəkənin tədarükü zəncirinin terminal – sahəsi – bir sıra şərtlərə eyni zamanda riayət olunması zamanı daha effektivdir: anbar otağının sahəsi 10 000 kv.metrdən az olmamalı, və bu zaman dəmiryolu xəttinin mövcud olması, yaxın avtomagistral ilə rahat əlaqə çox vacibdir.

Anbar logistikasında şəbəkə qərarlarının vacib xüsusiyyətlərindən biri də xidmətlərin keyfiyyətinin onların göstərilməsi yerindən asılı olmaması haqqında tələbdir. Sifarişçinin tələbatının mövcud olduğu yerdə müştəri məhz operatorun xidmətlərin ardıcıl qaydada göstərilməsinin təmin edəcəyinə  əmin olmalıdır. Bu anbarlar şəbəkəsinin keyfiyyəti müstəsna olaraq provayder – şirkətin bazar reputasiyası ilə əlaqədardır. O, personaldan və ya regional saxlama bölmələrinin qərarından, rabitə kanallarından, anbar avadanlığının texnoloji tərkib hissəsindən asılı ola bilməz.

Məlumatların saxlanması şəbəkəsi – müasir logistika sistemi olub həm bir terminalın səviyyəsində, həm də, layihə şəbəkəsinin miqyasında xismətlərin keyfiyyətini təsdiq edə bilər.

 

Axırıncı

Nə üçün su yanmır?

Nə üçün su yanmır

Bir qism əşyaları güclü şəkildə qızdıran zaman onlar alışır. Digərləri isə hətta zəid qızma zamanı da yanır. Ümumiyyətlə,

Coronavirus triviası

Coronavirus triviası

2019- 20 koronavirus pandemiyası, 2019-cu ildə koronavirus xəstəliyi ilə əlaqəli hələ də davam edən beynəlxalq sağlamlıq vəziyyətidir.

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Yağlı boya ilə çəkilən rəsm əsərlərinin, heykəllərin və şəkillərin təhlili göstərmişdir ki, İntibah dövrünün dühası ola bilsin

Uşaqlara dəvələr haqqında əyləncəli faktlar

dəvələr haqqında Dəvələrin iki növü var

Dəvənin iki növləri arasındakı fərqi öyrənin, dəvələrin tarix boyu insanlar tərəfindən necə istifadə edildiyi, sürətlənə biləcəyi və

Hər kəsi kosmik səyahətə göndərməyə hazır olan şirkətlər

kosmik səyahətə

Bu gün hər kəsi kosmosa səyahətə göndərmək daha real olub. Qeyd etmək lazımdır ki, planetlər arası turlar – çox bahalı zövqdür,

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunlar oynamaq çox yayğındır. Dünyadakı insanların hər üçündən biri mobil oyunçulardır. Mobil oyunlar dünya

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr  Emosional

Çətin şəraitdə bir çox insanların duyğuları partlayır. Çox vaxt əziyyət çəkirlər və özlərini idarə edə bilmirlər.

Elektron kontakt linzalar

Elektron kontakt linzalar

Bunu dəfələrlə filmlərdə görmüşük; kiminsə gözünün qabağından heç bir monitora ehtiyac olmadan çoxlu miqdarda ötüb-keçən

Gənc sahibkarların biznes təcrübələri

Amerikanın ən gənc sahibkarların təcrübələriylə tanış olun.

Sahibkarlıq istedadı və ilhamı yaş tanımır. Bəzi istedadlı gənc təşəbbüskarların lotereya bileti almaq və ya sürücülük vəsiqəsi

Tarixin ən böyük moda sahibkarları

Tarixin ən böyük moda sahibkarları Ralf Lauren Phil Knight Levi Strauss

Ralf Lauren dedikdə ağıla dəbdəbəli lüks həyat yaşayan amerikalı gəlir. Nyu-Yorkda doğulan modelyerin istədiyi də məhz bu idi.

ufo