Biznes

Email-marketinq - biznesin vacib amili

Email-marketinq

Email-marketinqin tapşırıqlarını necə həll etmək olar? 

 

Email-marketinq — müştərilər ilə uzunmüddətli münasibətlər üçün, ümumiyyətlə biznes üçün ən yaxşı onlayn – vasitədir. İstifadəçiləri brendlə tanış etmək, qorxunu və etimadsızlığı aradan qaldırmaq, istifadəçiləri satış şəbəkəsindən keçirmək üçün onu istifadə edirlər. Email-kanal biznesi üçün — daha çox məsrəflərini ödəyən biznes sahələrindən biridir. Qərb şirkətlərinin marketoloqları arasında bir neçə il bundan əvvəl Econsultancy ilə Adestra tərəfindən müştərək şəkildə aparılan sorğunun nəticələri bu barədə bəhs edir.

 Kanalı uğurla inkişaf etdirmək və qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün müştəri bazası ilə savadlı şəkildə işləmək, onlara fərdi təkliflər göndərmək və əldə olunan nəticəni təhlil etmək lazımdır. Bu məqalədə email-marketoloq qarşısında dayanan 6 əsas vəzifədən toplanmışdır.

1. Abunəçilərin bazasının inkişaf etdirilməsi

Abunəçilərin siyahısı — email-marketinqin əsas tərkib hissəsidir. Abunəçilər yoxdur — göndərişlər yoxdur. Bazanın artması üçün siz istifadəçinin problemlərini həll etməli, göndərişlə bağlı abunə yazılmağı motivasiya etməlidirlər. Bunun üçün abunənin formalarını müştərinin seqmentindən və ya yerləşdirmə səhifəsindən asılı olaraq personalizasiya edirlər.

Artıq abunə mərhələsində siz təkcə email istifadəçisi haqqında öyrənmirsiniz. Məsələn, Lamoda istifadəçilərə malları seçməyə icazə verir və onlar kişi və ya qadın paltarını alırlar.  Nəticədə onlar abunəçinin cinsinə görə əsas seqmentasiyanı həyata keçirirlər.

Bazanın keyfiyyətinə nəzarət və göndərişdən abunəçilərin geri axını – formal cavabın necə və nə üçün baş verdiyi, bu göstəricinin necə azaldılması və geri axının necə ixtisara  salınması heç də az əhəmiyyət kəsb etmir.

2. Göndərişlərin personalizasiyası və bazanın seqmentasiyası ilə məşğul olmaq

Email-marketinqin əsas qaydalarından biri — məktubları lazımi vaxtda lazımi kontent ilə lazımi abunəçiyə göndərməkdən ibarətdir. Məhz bu cür yanaşma maksimal olaraq effektivdir – istifadəçilər bu məktubları göndərirlər və onların alınmasına şaddırlar.

Bizim vəzifəmiz  — istifadəçilərin optimal seqmentasiyası üçün meyarları ayırd etməkdən ibarətdir. Əsas bölgü — cins, yaş həddi, müəyyən kateroqiyalı malların alıcısı və ya seçilmiş əməliyyat sisetminin istifadəçisidir (məsələn, iOS). Əldə olunan parametrlərə əsasən istifadəçilər ümumi qrupa birləşir. Hər bir seqment üçün məlumatların avtomatik olaraq qoyulması ilə onlar üçün siz unikal email-şirkəti hazırlayırsınız.

İrəli sürülmüş seqmentasiya CLT- və RFM-təhlil əsasında aparılır.

1. CLT (customer – life - time) – təhlil abunəçilərin həyat dövrü əsasında abunəçiləri seqmentlərə ayırd etməyə və onların statusunu – bu və ya digər taktikanın tətbiqi  ilə bağlı statusdan asılı olaraq fəal, “yarımölü” və ya təmamilə fəal statusu təyin etməyə icazə verir. İstifadəçinin itirilmiş marağını brendə qaytarmaq üçün təkrar fəallıq reaksiyasını «yarıölü» və qeyri – fəal statuslu abunəçilərə göndəririk.

2. REM – təhlil üç göstəricilərə əsasən istifadəçilərin seqmentlərini qurur – alış müddəti, alışın tezliyi, abunəçinin çekinin ölçüsü. Məsələn, daha çox və tez – tez alış edən VİP – müştəriləri, kiçik çekli yeni müştəriləri, çoxdan alış etməyən müştəriləri və digər qrupları ayırd edə bilərsiniz.

Qrupların hər biri üçün cari tələbata əsaslanan fərdi təkliflər yaradılır:

- VIP-müştərilər üçün — xüsusi xidmət təklifi;

- Tez – tez, lakin kiçik məbləğdə alış edən müştərilər üçün - əlavə mallar ilə bağlı təkliflər;

- Ilk dəfə alış edənlər üçün, — sizin xidmətlə tanışlığın onboarding-zənciri.

3. Mütəmadi məktubları göndərmək

Mütəmadi göndərişlər ayırd olunan seqment və ya abunəçilərin bütün bazası üzrə həyata keçirilir. Onlar bir qayda olaraq, səhm təkliflərindən və ya informasiya materiallarından ibarətdir. Göndərişin tezliyi biznesin növündən asılı olaraq variasiya edir və ay ərzində bir məktubdan sutka ərzində bir neçə məktuba qədər təşkil edir.

İlk mütəmadi göndərişi byraxmaq çox asandır: email-marketinqin platformasında akkauntu açır, abunəçilərin bazasını yaradır, məktubu tərtib edir, göndərir və ilk nəticələri toplayırsan. Daha sonra  email-marketoloq məktubların kontentinin hazırlanması prosesini qurmaq və bizimlə birlikdə işləyən komandanı toplamaq zəruridir.

4. Avtomatik emal – göndərişlərin sazlanması

Promo – və kontent göndərişlərdən savayı, email – marketoloq trigger kommunikasiyalarının kartını işləyib hazırlayır. O, istifadəçinin davranışına və hadisənin başlanmasına əsaslanır.

Məsələn:

 - istifadəçinin davranışı — malın kartını / məhsulların kateqoriyasını nəzərdən keçirmiş və ya malı zənbilə qoymuşdur və sairə;

 -  hadisənin başlanması — istifadəçinin ad günü, keçiriləcək seminar haqqında xatırlatma və sairə.

Siz email-marketoloq kimi bunlara görə məsuliyyət daşıyırsınız:

- trigerli taktikaların işlənməsinə görə: göndəriş seqmenti və vaxtı;

- sizin saytda və göndərişlərin platformasında pnların tətbiqinin texniki tərəfinin işlənib hazırlanmasına görə;

- məktubların xarici görünüşünə və kontentli doldurulmasına görə;

- göndərişlərin platformasında email-göndərişlərin qurulmasına görə.

5. Göndərişlərin tədarük olunmasına nəzarət

«Daxil olan məlumatlar» qovluğuna daxil olmaq üçün email-məlumatı yaratmaq azdır, onları həmçinin göndərmək lazımdır.

Tədarük işi abunəçilərin bazasının toplanması mərhələsində başlanır. Ona mövcud olmayan email – ünvanla daxil edilməməlidir.

Daha sonra siz:

zəruri rəqəmsal imzaları və protokolları tərtib edin (SPF, DKIM, DMARC);

- qara siyahılar ilə işləyin;

- göndərən şəxsin nüfuzuna nəzarət edin;

tədarük səhvlərinin, şikayətlərin, formal cavabın sayına görə kritik göstəricilərə nəzarət edin.

6. Nəticələrin təhlil olunması və effektivliyin artırılması

Analitika — gəlirin artırılmasına və kanalın effektivliyinin anlaşılmasının açarıdır. Email-marketoloq çağırışların və kəşflərin göstəricilərinə,  formal cavabların və şikayətlərin, tədarük səhvlərinin səviyyəsinə, abunəçilərin bazasının artımı və geriyə axını dinamikasına nəzarət edir. Məhz, o metrikaya görə cavabdehdir, belə ki, xarici amillər onlara az təsir edir.

Bütün bu göstəricilər email – kanaldan gəlirin əldə olunması və pullar haqqında heç nə demir.

Onun maddi effektivliyini qiymətləndirmək üçün daha dərin məlumatları təhlil edirlər:

- RPE — bir göndərilmiş məktub ilə əldə olunan gəlir;

-  LTV (life-timevalue) — istifadəçinin həyatı boyu əldə etdiyi gəlir;

-  Göndərişlərin hər birindən bilavasitə əldə olunan gəlir;

-  Birbaşa və assosasiyalı kombinasiyalar.

Çox təəssüflər olsun ki, bu göstəricilərə nəinki  email-kanal, eləcə də, saytın / qurulan səhifənin iş qabiliyyəti, reklam olunan məhsulun keyfiyyəti təsir göstərir.


Göstəricilərin yaxşılaşdırılması üçün split – testi – iki və daha artıq materialların bir – biriləri arasında müqayisə olunmasını həyata keçirir. Adətən, bunları müqayisə edirlər:

- məktubda elementlərin yerləşməsi,

- fəaliyyətə çağırışlar,

- kreativlər,

 - məktubların mövzuları,

- göndəriş tarixi və vaxtı və sairə.

Hər bir testin keçirilməsindən sonra həqiqətən də düzgün məlumatları istifadə etmək, ziddiyyətli informasiyaya istinad etməmək üçün statistic əhəmiyyətə dair nəticəni yoxlayırlar.


Yuxarıda təsvir olunan 6 bəndlərdən savayı, email-marketoloq kanalın müşayiət olunması ilə bağlı məsələləri həll edir:

1 - Yanaşı xidmətləri və göndərişlərin platformasını seçirlər.

2 - Təhlil sistemini qururlar.

3 - Sənədlərin dövrüyyəsini aparır.

4 - Hesabatı toplayır və kanalın inkişafı kursunu təshih edirlər.


 Email-marketinqi bilmək üçün sizdə bir mütəxəssis kimi bunlar olmalıdır:

- servislərin birbiriləri ilə inteqrasiyasına dair ТЗ və ünsiyyət taktikalarının işlənib hazırlanması üçün strateji və texniki vərdişlər;

-  əsaslı və düzgün qərarların qəbul olunması üçün hesabatalrın mənasının anlaşılması və təhlil vərdişləri;

-  keyfiyyətli təklifləri yaratmaq üçün məqsədli auditoriyanın anlaşılması.

 

 

 

Axırıncı

Nə üçün su yanmır?

Nə üçün su yanmır

Bir qism əşyaları güclü şəkildə qızdıran zaman onlar alışır. Digərləri isə hətta zəid qızma zamanı da yanır. Ümumiyyətlə,

Coronavirus triviası

Coronavirus triviası

2019- 20 koronavirus pandemiyası, 2019-cu ildə koronavirus xəstəliyi ilə əlaqəli hələ də davam edən beynəlxalq sağlamlıq vəziyyətidir.

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Yağlı boya ilə çəkilən rəsm əsərlərinin, heykəllərin və şəkillərin təhlili göstərmişdir ki, İntibah dövrünün dühası ola bilsin

Uşaqlara dəvələr haqqında əyləncəli faktlar

dəvələr haqqında Dəvələrin iki növü var

Dəvənin iki növləri arasındakı fərqi öyrənin, dəvələrin tarix boyu insanlar tərəfindən necə istifadə edildiyi, sürətlənə biləcəyi və

Hər kəsi kosmik səyahətə göndərməyə hazır olan şirkətlər

kosmik səyahətə

Bu gün hər kəsi kosmosa səyahətə göndərmək daha real olub. Qeyd etmək lazımdır ki, planetlər arası turlar – çox bahalı zövqdür,

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunlar oynamaq çox yayğındır. Dünyadakı insanların hər üçündən biri mobil oyunçulardır. Mobil oyunlar dünya

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr  Emosional

Çətin şəraitdə bir çox insanların duyğuları partlayır. Çox vaxt əziyyət çəkirlər və özlərini idarə edə bilmirlər.

Elektron kontakt linzalar

Elektron kontakt linzalar

Bunu dəfələrlə filmlərdə görmüşük; kiminsə gözünün qabağından heç bir monitora ehtiyac olmadan çoxlu miqdarda ötüb-keçən

Gənc sahibkarların biznes təcrübələri

Amerikanın ən gənc sahibkarların təcrübələriylə tanış olun.

Sahibkarlıq istedadı və ilhamı yaş tanımır. Bəzi istedadlı gənc təşəbbüskarların lotereya bileti almaq və ya sürücülük vəsiqəsi

Tarixin ən böyük moda sahibkarları

Tarixin ən böyük moda sahibkarları Ralf Lauren Phil Knight Levi Strauss

Ralf Lauren dedikdə ağıla dəbdəbəli lüks həyat yaşayan amerikalı gəlir. Nyu-Yorkda doğulan modelyerin istədiyi də məhz bu idi.

ufo