Biznes

Ideal əməkdaşı necə tapmaq olar?

Ideal əməkdaş

Ideal əməkdaşı necə tapmaq olar?

Hər il dövlət və qeyri – dövlət ali ixtisas müəssisələrinin vakant vəzifəsini tutmağa hazır olan, lakin kifayət qədər biliklərə və vərdişlərə malik olmayan külli miqdarda gənc mütəxəssisləri buraxmasına baxmayaraq, müasir əmək bazarı ixtisaslı işçi qüvvəsinin çatışmazlığı ilə xarakterizə olunur. Ali təhsilin keyfiyyəti məsələlərini kənara qoyaq və şirkətlərin müasir kadr siyasətinin problemlərinə diqqəti yönəldə bilərik.

Personalın qiymətləndirilməsi və muzdlu olaraq işə qəbul olunması  müstəsna olaraq inzibati iş kimi qəbul olunur, fəaliyyətin klassik alqoritmlərini istifadə edən ənənəvi kadr bölmələri isə  bu yaxına qədər kadrlar şöbəsinin sinonimləri istifadə olunan və bu gün kadr işinin təşkilinin ən müasir üsulunu təqdim edən HR-xidməti şirkətlərinin onların qarşılarına qoyduqları tapşırıqların öhdəsindən gəlmirlər (humanresearchdepartments).

HR-şöbələrinin işi özündə iki əsas vəzifələri uzlaşdırır:

- Şirkətin bütün struktur bölmələri üçün keyfiyyətli işçi qüvvəsinin axtarışı və adaptasiyası

Yüksək peşəkar nəticələrin əldə olunması ilə bağlı əməkdaşların motivasiyası.

Bu zaman kadr işinin təşkilinin müasir üsulları ənənəvi vasitələri nəzərə alır:

- kəmiyyətcə və keyfiyyətcə planlaşdırmaaxtarış və adaptasiya;

- ixtisasın artırılması;

əmanətlərə kadr nəzarəti.

Şirkətin məqsələrinə nail olmağa yardım edə bilən işgüzar, əxlaqi – psixoloji və digər keyfiyyətlərin qiymətləndirilməsi əlavə olunur.

Tapmaqqiymətləndirmək və seçimində səhv etməmək  

İşəmuzd fəaliyyət — şirkətin strateji inkişafına yardım edən keyfiyyətlərə malik olan namizədlərin cəlb olunması üzrə məqsədyönlü fəaliyyətin toplumudur. Muzdlu əmək prosedurları ümumilikdə, təsvir olunmuş və kəskin şəkildə strukturlaşdırılmışdır. Həmçinin bu alqoritm vakant mövqedən, rəhbərliyin, şirkətin liderinin məqsədindən, HR – mütəxəssisin vəzifələrindən asılı olaraq dəyişilə bilər.

Namizədlərin axtarışı mənbəyinin cəmi iki npvü mövcuddur. Birincisi – daxili – karyera ilə bağlı yüksəlişin realizə olunması üçün tətbiq edilir: şirkətin əməkdaşlarının sayından vakant rəhbər vəzifələrin yerdəyişməsi. İkinci üsul — xarici — insanların cəlb olunması olub, onlar əvvəllər şirkətin fəaliyyəti ilə əlaqədar deyildir.

Vakant vəzifənin yerdəyişməsinin sxematik mərhələləri növbəti elementlərə gətirib çıxarır: 


1. Vəzifəyə qarşı tələblərin işlənib hazırlanması: vəzifənin yerdəyişməsi üçün səlahiyyətlərin zəruri səviyyəsinin təyin olunması, ideal namizədin portretinin tərtib olunması. Bu mərhələdə gələcək əməkdaşa təhkim olunan funksiyalar haqqında dəqiq təsəvvür etmək həddən artıq vacibdir.

2. Namizədlərin geniş axtarışı: namizədə qarşı irəli sürülən tələbələrə cavab verən namizədlərin geniş kütləsinin seçimi. 
3. Formalizə olunmuş bir sıra metodların tətbiq olunması ilə namizədlərin yoxlanılması: fərdi müsahibənin aparılması, test sınaqlarının keçirilməsi, şəxsiyyətin sosial – psixoloji tipinin müəyyən olunması.
4. Ən yaxşı namizədlərin arasından rəhbərlərin vəzifəyə seçilməsi: əyani söhbət, namizədin pripritetlərinin təyin olunması.

5. Peşəkar xedxanterlər personalın seçimi proqramının tərtib olunması ilə məşğul olurdular (ingiliscə, headhunter sözündən tərcümədə — «başların ovçusu» deməkdir).

Onların funskiyalarına bunlar aid idi:

- Seçim meyarlarının təyin olunması və təsdiq edilməsi

- Seçim söhbəti

Namizəd haqqında tərcümeyi – hal və peşəkar informasiyanın toplanması

- Seçim metodlarının realizə olunması (söhbətləranketin doldurulmasıtest sınaqları)

- Seçim zamanı yekun qərar 

 

 

Axırıncı

Nə üçün su yanmır?

Nə üçün su yanmır

Bir qism əşyaları güclü şəkildə qızdıran zaman onlar alışır. Digərləri isə hətta zəid qızma zamanı da yanır. Ümumiyyətlə,

Coronavirus triviası

Coronavirus triviası

2019- 20 koronavirus pandemiyası, 2019-cu ildə koronavirus xəstəliyi ilə əlaqəli hələ də davam edən beynəlxalq sağlamlıq vəziyyətidir.

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Yağlı boya ilə çəkilən rəsm əsərlərinin, heykəllərin və şəkillərin təhlili göstərmişdir ki, İntibah dövrünün dühası ola bilsin

Uşaqlara dəvələr haqqında əyləncəli faktlar

dəvələr haqqında Dəvələrin iki növü var

Dəvənin iki növləri arasındakı fərqi öyrənin, dəvələrin tarix boyu insanlar tərəfindən necə istifadə edildiyi, sürətlənə biləcəyi və

Hər kəsi kosmik səyahətə göndərməyə hazır olan şirkətlər

kosmik səyahətə

Bu gün hər kəsi kosmosa səyahətə göndərmək daha real olub. Qeyd etmək lazımdır ki, planetlər arası turlar – çox bahalı zövqdür,

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunlar oynamaq çox yayğındır. Dünyadakı insanların hər üçündən biri mobil oyunçulardır. Mobil oyunlar dünya

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr  Emosional

Çətin şəraitdə bir çox insanların duyğuları partlayır. Çox vaxt əziyyət çəkirlər və özlərini idarə edə bilmirlər.

Elektron kontakt linzalar

Elektron kontakt linzalar

Bunu dəfələrlə filmlərdə görmüşük; kiminsə gözünün qabağından heç bir monitora ehtiyac olmadan çoxlu miqdarda ötüb-keçən

Gənc sahibkarların biznes təcrübələri

Amerikanın ən gənc sahibkarların təcrübələriylə tanış olun.

Sahibkarlıq istedadı və ilhamı yaş tanımır. Bəzi istedadlı gənc təşəbbüskarların lotereya bileti almaq və ya sürücülük vəsiqəsi

Tarixin ən böyük moda sahibkarları

Tarixin ən böyük moda sahibkarları Ralf Lauren Phil Knight Levi Strauss

Ralf Lauren dedikdə ağıla dəbdəbəli lüks həyat yaşayan amerikalı gəlir. Nyu-Yorkda doğulan modelyerin istədiyi də məhz bu idi.

ufo