Elm

Miqren zamanı nitroqliserin

Miqren zamanı nitroqliserin

Miqren zamanı nitroqliserin orqanizmə başqa cür təsir göstərir

 

Nitroqliserinin daha  geniş yayılmış əks effektlərindən biri – güclü baş ağrılarıdır. Doktor Villebrordusomvan Osterxautun rəhbərlyi altında Leydensk Universitetinin Tibbi mərkəzindən olan (Willebrordus PJ vanOosterhout) alimlər dərman yan təsiri ilə hansı ürək – damar reaksiyalarının bağlı olduğunu aydınlaşdırmışdırlar. Onları tədqiqatı Cephalalgia jurnalında dərc etdirmişdirlər.

Nitroqliserin  – damarları genişləndirən vasitə olub, onun təsir mexanizmi  azot oksidinin (NO) damaralrın hamar əzələlərindən azad olunması ilə əlaqədardır. Miqrendən əziyyət çəkən pasiyentlərdə NO öz növbəsində, molekulyar hüceyrədaxili kaskad vasitəsilə həm bilavasitə, həm də, vasitəsli qaydada tutma halları yaratmağa qadırdır. Nitroqliserinin daha bir yan təsiri vazovaqal ürək keçmə halı və ya sinkope – ürək ritminin dəyişilməsi və təzyiqin gözlənilmədən düşməsi nəticəsində baş verən vəziyyətdir.

Tədqiqatda miqrendən əziyyət çəkən 16 pasiyent və 10 nəfərdən ibarət olan nəzarət qrupu iştirak etmişdir.  Fotopletizmoqrafiyanın köməyi ilə onlarda ürək – damar sisteminin arterial təzyiq, nəbz, zərbənin həcmi, ürəyin atması və periferik damar müqaviməti kimi parametrlər qiymətləndirilmişdir. Ölçmə nitroqliserinin vena daxilinə yeridilməsinə qədər, yeridilməsi vaxtı və yeridilməsindən sonra həyata keçrilmişdir. Həmçinin iştirakçılardan 1 – dən 1- a qədər şkalada baş ağrısının meydana çıxması zamanı baş ağrısının dərəcəsini qiymətləndirməyi təbəqqe etmişdirlər.

Aparılan təcrübənin nəticələri göstərmişdir ki, əgər nitroqliserini qəbul etməzdən əvvəl həm nəzarət qrupunda, həm də, tədqiq olunan qrupda oxşar göstəricilər mövcud olmuşdursa, o zaman onun eyridilməsindən sonra  13 nəfər xəstədə miqren tutma halları meydana çıxmış, halbuki sağlam insanlar arasında bu müşahidə olunmamışdır.  Bütün ölçülən göstəricilər, xüsusilə də, periferik müqavimət,  zərbənin həcmi və nəbz, sınaq qrupunda nəzarət qrupundan əhəmiyyətli şəkildə fərqlənmişdir. Bundan savayı, sınaqdan keçirilənləri tutma halının meydana çıxması sürətindən asılı olaraq iki yarımqrupa bölmüşdürlər  (270 dəqiqə ərzində və bir daha gec), və «erkən» yarımqrupda “gec” yarımqrupdan fərqli olaraq göstəricilər nəzarət qrupundan daha çox fərqlənirdi. Vazovaqal ürək keçməsi halının meydana çıxması halları qeydə alınmamışdır.

Müəlliflər tədqiqatın nəticələrinə ehtiyatla yanaşmağı çağırırlar, çünki, burada seçim bir o qədər də böyük deyildir. Hələ ki, nitroqliserinin orqanizmə təsiri zamanı bu cür fərqin nə ilə əlaqədar olduğunu izah etməyə icazə verən dəqiq məlumatlar yoxdur və alimlər təcrübələrinin gələcəkdə  mexanizmləri daha dərindən öyrənməyə şərait yaradacaqlarına ümid edirlər.

Həmçinin, ürək – damar reaksiyalarının miqrenin nəticəsi və ya vazovaqal ürək keçmə hallarının yanaşı faktoru olub – olmaması, eləcə də, nitroqliserinin qəbulu zamanı beyindəki qan dövrünında nələrin baş verdiyi aydın deyildir.

 

 

Axırıncı

Nə üçün su yanmır?

Nə üçün su yanmır

Bir qism əşyaları güclü şəkildə qızdıran zaman onlar alışır. Digərləri isə hətta zəid qızma zamanı da yanır. Ümumiyyətlə,

Coronavirus triviası

Coronavirus triviası

2019- 20 koronavirus pandemiyası, 2019-cu ildə koronavirus xəstəliyi ilə əlaqəli hələ də davam edən beynəlxalq sağlamlıq vəziyyətidir.

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Yağlı boya ilə çəkilən rəsm əsərlərinin, heykəllərin və şəkillərin təhlili göstərmişdir ki, İntibah dövrünün dühası ola bilsin

Uşaqlara dəvələr haqqında əyləncəli faktlar

dəvələr haqqında Dəvələrin iki növü var

Dəvənin iki növləri arasındakı fərqi öyrənin, dəvələrin tarix boyu insanlar tərəfindən necə istifadə edildiyi, sürətlənə biləcəyi və

Hər kəsi kosmik səyahətə göndərməyə hazır olan şirkətlər

kosmik səyahətə

Bu gün hər kəsi kosmosa səyahətə göndərmək daha real olub. Qeyd etmək lazımdır ki, planetlər arası turlar – çox bahalı zövqdür,

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunlar oynamaq çox yayğındır. Dünyadakı insanların hər üçündən biri mobil oyunçulardır. Mobil oyunlar dünya

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr  Emosional

Çətin şəraitdə bir çox insanların duyğuları partlayır. Çox vaxt əziyyət çəkirlər və özlərini idarə edə bilmirlər.

Elektron kontakt linzalar

Elektron kontakt linzalar

Bunu dəfələrlə filmlərdə görmüşük; kiminsə gözünün qabağından heç bir monitora ehtiyac olmadan çoxlu miqdarda ötüb-keçən

Gənc sahibkarların biznes təcrübələri

Amerikanın ən gənc sahibkarların təcrübələriylə tanış olun.

Sahibkarlıq istedadı və ilhamı yaş tanımır. Bəzi istedadlı gənc təşəbbüskarların lotereya bileti almaq və ya sürücülük vəsiqəsi

Tarixin ən böyük moda sahibkarları

Tarixin ən böyük moda sahibkarları Ralf Lauren Phil Knight Levi Strauss

Ralf Lauren dedikdə ağıla dəbdəbəli lüks həyat yaşayan amerikalı gəlir. Nyu-Yorkda doğulan modelyerin istədiyi də məhz bu idi.

ufo