Tibb

Nirtoqliserin miqren zamanı

Nirtoqliserin miqren zamanı

Nirtoqliserin miqren zamanı orqanizmə qeyri təsir göstərir

Nitroqliserinin ən geniş yayılmış əks göstərişlərindən (yan təsirləri) biri baş ağrılarıdır. Leyden universitetinin tibb mərkəzinin alimləri başda həkim Villebrordus van Osterxaut olmaqla daha hansı  ürək –damar xəstəliklərinin dərmanin bu cür xüsusiyyətləri ilə  əlaqəsini müəyyən ediblər. Onlar öz tədqiqatlarını Cephalalgia jurnalında dərc etdiriblər.

Nitroqliserin – damar genişləndirmə vasitəsi, azot oksidinin (NO) hamar əzələ damarlarından xaric olunması ilə əlaqəli fəaliyyət mexanizmidir. Miqrenə tutulmuş xəstələrdə azot oksidi öz növbəsində hüceyrədaxili malekulyar kaskaddan birbaşa və ya dolayı yolla ağrılara səbə ola bilər.

Nitroqlesirinin digər yan təsirlərindən biri ürək ritminin dəyişməsi və təyziqin düşməsi ilə baş verən  “vasovaqalnıy” ürək getmə və ya “sinkop” vəziyyətdir.

Tədqiqatda miqrendən əziyyət çəkən 16 xəstə və 10 nəfərdən ibarət nəzarətçi qrupu iştirak edirdi. Fotoplotezmiqrafiyanın köməyi ilə ürək-damar sisteminin arterial qan təyziqi, nəbz,vuruş həcmi, ürək atması və periferik ürək  müqaviməti kimi parametrlər qiymətləndirilirdi.

Nitroqliserinin daxilə yeridilməsi zamani və sonrası    ölçmə aparılırdı. Eyni zamanda iştirakçılardan baş ağrısı zamanı onun dərəcəsini 1-dən 10-a kimi qiymətləndirilməsini istəmişdirlər. 

Təcrübənin nəticələri göstərdi ki, nəzarətçi qrupunda və təcrübə qrupunda nitroqliserinin qəbulundan əvvəl oxşar göstəricilər idisə, dərmanın qəbulundan sonra sağlam iştirakçılarda müşayət olunmadığı halda, 13 xəstə iştirakçılarda miqren ağrıları yarandı. Beten ölçülmüş parametrlər , əsasən periferik müqavimət, vuruş həcmi və nəbz təcrübəçilərdə nəzarətçilərə nisbətən fərqlənirdi. Bundan əlavə təcrübəçiləri ağrının yaranma sürətindən(270dəqiqə ərzində) asılı olaraq iki yarım qruplara ayırdılar və “erkən” yarım qruppanın göstəriciləri nəzarətçi qrupundan daha çox fərqlənirdi nəinki “sonrakı” yarım qrupun göstəriciləri. “Vasovaqalnıy” urək keçmənin yaranma məqamları qeydə alınmadı.

Müəllif təcrübə nəticələrinə ehtiyyatla yanaşmağı məsləhət bilir, belə ki seçim çox böyük deyil. Nitroqliserinin orqanizmə bu cür müxtəlif təsirinin nəyə əsaslandığını izah edən dəqiq məlumat hələ ki yoxdur və alimlər hesab edirlər ki, onların təcrübəsi gələcəkdə  mexanizmi daha detallı öyrənməyə nail olacaq.

Ürək-damar reaksiyaları miqrenin və ya  “vasovalniy” ürək keçməyə meyilliliyin  nəticəsi ola bilməsi, eləcə də nitroqliserinin qəbulu zamanı beyin qan dövranında baş verənlər anlaşılmaz olaraq qalır.

 

Axırıncı

Nə üçün su yanmır?

Nə üçün su yanmır

Bir qism əşyaları güclü şəkildə qızdıran zaman onlar alışır. Digərləri isə hətta zəid qızma zamanı da yanır. Ümumiyyətlə,

Coronavirus triviası

Coronavirus triviası

2019- 20 koronavirus pandemiyası, 2019-cu ildə koronavirus xəstəliyi ilə əlaqəli hələ də davam edən beynəlxalq sağlamlıq vəziyyətidir.

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Yağlı boya ilə çəkilən rəsm əsərlərinin, heykəllərin və şəkillərin təhlili göstərmişdir ki, İntibah dövrünün dühası ola bilsin

Uşaqlara dəvələr haqqında əyləncəli faktlar

dəvələr haqqında Dəvələrin iki növü var

Dəvənin iki növləri arasındakı fərqi öyrənin, dəvələrin tarix boyu insanlar tərəfindən necə istifadə edildiyi, sürətlənə biləcəyi və

Hər kəsi kosmik səyahətə göndərməyə hazır olan şirkətlər

kosmik səyahətə

Bu gün hər kəsi kosmosa səyahətə göndərmək daha real olub. Qeyd etmək lazımdır ki, planetlər arası turlar – çox bahalı zövqdür,

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunlar oynamaq çox yayğındır. Dünyadakı insanların hər üçündən biri mobil oyunçulardır. Mobil oyunlar dünya

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr  Emosional

Çətin şəraitdə bir çox insanların duyğuları partlayır. Çox vaxt əziyyət çəkirlər və özlərini idarə edə bilmirlər.

Elektron kontakt linzalar

Elektron kontakt linzalar

Bunu dəfələrlə filmlərdə görmüşük; kiminsə gözünün qabağından heç bir monitora ehtiyac olmadan çoxlu miqdarda ötüb-keçən

Gənc sahibkarların biznes təcrübələri

Amerikanın ən gənc sahibkarların təcrübələriylə tanış olun.

Sahibkarlıq istedadı və ilhamı yaş tanımır. Bəzi istedadlı gənc təşəbbüskarların lotereya bileti almaq və ya sürücülük vəsiqəsi

Tarixin ən böyük moda sahibkarları

Tarixin ən böyük moda sahibkarları Ralf Lauren Phil Knight Levi Strauss

Ralf Lauren dedikdə ağıla dəbdəbəli lüks həyat yaşayan amerikalı gəlir. Nyu-Yorkda doğulan modelyerin istədiyi də məhz bu idi.

ufo