Niyə

Niyə milçək divarda oturur və yıxılmır?

milçək

Nə üçün milçək divarda və ya tavanda oturur və yıxılmır?

Həşəratların caynaqları var ki, bu da onlara istənilən səthdə özünü saxlamağa kömək edir. Bu caynaqlar adətən, nahamar səthlərdə qabarıq çıxıntılardan yapışmağa imkan verir. Axı bizə təmamilə hamar görünən səthlər əslində külli miqdarda mikroskopik qabarmaya və şırımlara malikdir. Onlar da məhz balaca caynaqlar üçün dayaq nöqtələri kimi xidmət göstərirlər.Milçəklərin isə caynaqlarının altında xüsusi yastıqcalar vardır. Onlar qalın uclu olub,  tüklər ilə örtülmüşdür. Əvəllər elə düşünürdülər ki, bu hamar səthlərdə özünü saxlamaq üçün sorucu orqandır. Lakin mindəfəlik böyütmə imkanına malik olan mikroskopun köməyi ilə aparılan hərtərəfli müşahidələr göstərdi ki, bu yastıqcalar – sorucu orqan deyil, tərkibi şəkər və yağdan ibarət olan mayeni ifraz edən vəzilərdir. Bu mayenin köməyi ilə milçək hamar səthə yapışır və onun üstündə özünü saxlayır.

Bəs milçək səthdə öz əlini necə açır?

Belə məlum olmuşdur kimilçək bunun üçün dörd üsulu istifadə edirYeri gəlmişkənbütün dörd üsulların fəaliyyət prinsipi eynidirmilçəyin əli səthə perpendekulyar olaraq açılmır, 90 dərəcədən az olan bucaq altında lay əmələ gətirir. Belə olan halda layın əmələ gəlməsinə qarşı müqavimət dəfələrlə azdır, çünki bu zaman yastıqlar kiçik sahələr ilə bir – birinin ardınca səthdən geri qalır və fərqli vaxtda öz sahəsinə görə geri qalır. Əgər siz skotçdan istifadə etmisinizsə, o zaman bunu təsəvvür edə bilərsiniz: bunu tədricən lay şəklinə salmaq çox asandır, və buna perpendekulyar olaraq səthləri qoparmaq isə praktiki şəkildə qeyri – mümkündür.

 

Axırıncı

Nə üçün su yanmır?

Nə üçün su yanmır

Bir qism əşyaları güclü şəkildə qızdıran zaman onlar alışır. Digərləri isə hətta zəid qızma zamanı da yanır. Ümumiyyətlə,

Coronavirus triviası

Coronavirus triviası

2019- 20 koronavirus pandemiyası, 2019-cu ildə koronavirus xəstəliyi ilə əlaqəli hələ də davam edən beynəlxalq sağlamlıq vəziyyətidir.

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Yağlı boya ilə çəkilən rəsm əsərlərinin, heykəllərin və şəkillərin təhlili göstərmişdir ki, İntibah dövrünün dühası ola bilsin

Uşaqlara dəvələr haqqında əyləncəli faktlar

dəvələr haqqında Dəvələrin iki növü var

Dəvənin iki növləri arasındakı fərqi öyrənin, dəvələrin tarix boyu insanlar tərəfindən necə istifadə edildiyi, sürətlənə biləcəyi və

Hər kəsi kosmik səyahətə göndərməyə hazır olan şirkətlər

kosmik səyahətə

Bu gün hər kəsi kosmosa səyahətə göndərmək daha real olub. Qeyd etmək lazımdır ki, planetlər arası turlar – çox bahalı zövqdür,

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunlar oynamaq çox yayğındır. Dünyadakı insanların hər üçündən biri mobil oyunçulardır. Mobil oyunlar dünya

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr  Emosional

Çətin şəraitdə bir çox insanların duyğuları partlayır. Çox vaxt əziyyət çəkirlər və özlərini idarə edə bilmirlər.

Elektron kontakt linzalar

Elektron kontakt linzalar

Bunu dəfələrlə filmlərdə görmüşük; kiminsə gözünün qabağından heç bir monitora ehtiyac olmadan çoxlu miqdarda ötüb-keçən

Gənc sahibkarların biznes təcrübələri

Amerikanın ən gənc sahibkarların təcrübələriylə tanış olun.

Sahibkarlıq istedadı və ilhamı yaş tanımır. Bəzi istedadlı gənc təşəbbüskarların lotereya bileti almaq və ya sürücülük vəsiqəsi

Tarixin ən böyük moda sahibkarları

Tarixin ən böyük moda sahibkarları Ralf Lauren Phil Knight Levi Strauss

Ralf Lauren dedikdə ağıla dəbdəbəli lüks həyat yaşayan amerikalı gəlir. Nyu-Yorkda doğulan modelyerin istədiyi də məhz bu idi.

ufo