Tibb

Yoluxucu parotit virusu haqqında

Yoluxucu parotit virusu haqqında

Yoluxucu parotit virusu haqqında yəyqin ki az eşidibsiz.

Yoluxucu parotiti ilk dəfə olaraq Hippokrat təsvir etmiş, və törədici mikrobu XX əsrin 30 – cu illərində E. Qudpasçer və K. Cons identifikasiya etməyə müəyəssir olmuşdurlar.

Diametri 100–600 nm təşkil edən  virion MuV məhz 15 384 nukleotidlərdən ibarət olan RNT minus – zəncirindən ibarətdir. Onun genomu nukleokapdisli zülalı kodlaşdıran yeddi transkripsiyalı vahiddən  V/P/I-zülallardan,  ana zülaldan (М), birləşmə zülalından (F), kiçik hidrofoblu zülaldan (SH), qemaqqlütinindən – neyraminidazadan (HN), RNT – polimerazanın böyük subvahidindən ibarətdir (L) (şəkil. 3).

Viruslar hüceyrə membranında reseptorlar ilə HN – sialin turşuları ilə qarşılıqlı fəaliyyət sayəsində hüceyrələrə bitişirlər. Daha sonra səthi zülallar  HN və F (qalan beşi virionun daxilində olur) virusun hüceyrə ilə birləşməsini təmin edirlər. M-zülal virusun xarici qılafı ilə nukleokapsid arasındakı əlaqə üçün xidmət göstərir. O həmçinin,  F və HN qlikoproteinlərdən ibarət olan sahib – hüceyrənin membranının sahələrində viruslu ribonukleoproteinin lokallaşmasına yardım edir. Bu virionların infeksiyaya yoluxmuş hüceyrələrdən çıxışını yüngülləşdirir. Müasir təsəvvürlərə əsasən  SH və V zülalları törədici mikrobları orqanizmin virus əleyhinə reaksiyalarından müdafiə edir: birincisi — TNFa –vasitəli apoptozu bloklayır, ikincisi — interferon və onun əmələ gəlməsi siqnallarını inqubasiya edir. Р (fosfoprotein) və L molekulaları replikaza və transkriptaza funksiyalarını yerinə yetirən polimeraza kompleksini əmələ gətirir: o virus zülallarını sintez edən həm RNT, həm də mRNT plyus – zəncirini  qurur. I zülalın funksiyası naməlumdur.

3 saylı şəkildə virionunun qurulması sxemi və elektron mikroskob altında parotit virusunun xarici görünüşü təqdim olunmuşdur.Şəkil 3. Yoluxucu parotit virusu. а — Virionun strukturub — Transmissiyalı elektron mikroskopun köməyi ilə alınan virionların təsviri.


Orqanizmdə törədici mikrobun yolu

Yoluxucu parotit virusu selikli qişalar vasitəsilə orqanizmə daxil olur– nəfəs alma zamanı, ağız boşluğuna düşməklə və ya gözlərin konyuktivinə  daxil olur (şəkil. 4). İnfeksiyanın yayılmasının əsas yolu – hava – damcı yolu olub, xəstə ilə birbaşa təmas zamanı yayılır (söhbət, öskürmə, asqırma). Ümumi predmetlərin istifadə olunması zamanı isə nadir hallarda bu xəstəliyə youxmaq mümkündür (məsələn, qab - qacaq).

 Şəkil 4. Orqanizmdə parotit virusunun təxmini yolunu əks etdirən klinik təzahürlər.


İlkin olaraq törədici mikrob tənəffüs yollarının selikli qişasının hüceyələrini yoluxdurur və burada replikasiya baş verir, və xanazır virusu həm bazal (“aşağı”), həm də apikal (“yuxarı”, orqanın mənfəzinə doğru yönəlmiş) hissələrdə hüceyrəyə nüfuz edirvə əsasən apikal yolla ifraz olunur. Daha sonra viremiya inkişaf edir: virus qana düşür və bütün orqanizmə yayılır. Bu adətən inkubasiya dövrünün sonuna uyğundur. Törədici mikrob hədəf – orqanlarda: qulaqyanı tüpürcək vəzisində, gözlərdə, mərkəzi sinir sistemində, mədəaltı vəzidə, böyrəklərdə, xayalarda, yumurtalıqlarda, oynaqlarda «çökür». Əsasən qulaqyanı tüpürcək vəziləri zədələnir. Burada yenidən virusun replikasiyası baş verir, iltihab reaksiyası inkişaf edir. daha sonra viremiyanın ikinci dalğası başlanır: virus külli miqdarda qana daxil olur və vəzi orqanları ilə MSS yayılır. Bu zaman immunitet virusla fəal şəkildə mübarizə aparmağa başlayır və orqanizm tədricən törədici mikrobdan təmizlənir.

 Yoluxucu parotit virusu haqqında


Yoluxucu parotit

Yolxucu parotitə necə yoluxurlar

Yolxucu parotit. Vaksinasiya.

Yolxucu parotit. Vaksinasiya. Təhlükəsizlik.

Yoluxucu parotit məğlub olmur

Axırıncı

Nə üçün su yanmır?

Nə üçün su yanmır

Bir qism əşyaları güclü şəkildə qızdıran zaman onlar alışır. Digərləri isə hətta zəid qızma zamanı da yanır. Ümumiyyətlə,

Coronavirus triviası

Coronavirus triviası

2019- 20 koronavirus pandemiyası, 2019-cu ildə koronavirus xəstəliyi ilə əlaqəli hələ də davam edən beynəlxalq sağlamlıq vəziyyətidir.

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Leonardo da Vinçi fiziki xüsusiyyəti sayəsində dahi olmuşdur

Yağlı boya ilə çəkilən rəsm əsərlərinin, heykəllərin və şəkillərin təhlili göstərmişdir ki, İntibah dövrünün dühası ola bilsin

Uşaqlara dəvələr haqqında əyləncəli faktlar

dəvələr haqqında Dəvələrin iki növü var

Dəvənin iki növləri arasındakı fərqi öyrənin, dəvələrin tarix boyu insanlar tərəfindən necə istifadə edildiyi, sürətlənə biləcəyi və

Hər kəsi kosmik səyahətə göndərməyə hazır olan şirkətlər

kosmik səyahətə

Bu gün hər kəsi kosmosa səyahətə göndərmək daha real olub. Qeyd etmək lazımdır ki, planetlər arası turlar – çox bahalı zövqdür,

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunların faydası

Mobil oyunlar oynamaq çox yayğındır. Dünyadakı insanların hər üçündən biri mobil oyunçulardır. Mobil oyunlar dünya

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr

Güclü qalmaq üçün tövsiyələr  Emosional

Çətin şəraitdə bir çox insanların duyğuları partlayır. Çox vaxt əziyyət çəkirlər və özlərini idarə edə bilmirlər.

Elektron kontakt linzalar

Elektron kontakt linzalar

Bunu dəfələrlə filmlərdə görmüşük; kiminsə gözünün qabağından heç bir monitora ehtiyac olmadan çoxlu miqdarda ötüb-keçən

Gənc sahibkarların biznes təcrübələri

Amerikanın ən gənc sahibkarların təcrübələriylə tanış olun.

Sahibkarlıq istedadı və ilhamı yaş tanımır. Bəzi istedadlı gənc təşəbbüskarların lotereya bileti almaq və ya sürücülük vəsiqəsi

Tarixin ən böyük moda sahibkarları

Tarixin ən böyük moda sahibkarları Ralf Lauren Phil Knight Levi Strauss

Ralf Lauren dedikdə ağıla dəbdəbəli lüks həyat yaşayan amerikalı gəlir. Nyu-Yorkda doğulan modelyerin istədiyi də məhz bu idi.

ufo